Wiering Software


Inleiding
Handleiding
Download
Topscores
Vragen
Registreren
Links


English
Nederlands
Terug naar
Wiering Software

CHARLIE II

Licentieovereenkomst

Hieronder vind je de het bestand LICENSE.TXT, dat ook bij het spel te vinden is. Voordat je dit programma ophaalt, verder verspreidt of gebruikt, moet je deze overeenkomst lezen, begrijpen en akkoord gaan met de daarin genoemde voorwaarden.


  CHARLIE II

  WIERING SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN

  BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: Deze licentieovereenkomst ("OVEREENKOMST") is een overeenkomst tussen u en Wiering Software ("WIERING SOFTWARE") voor het hierboven genoemde softwareprodukt, inclusief alle bijbehorende media en gedrukte of on-line documentatie en ook eventuele toekomstige versies, patches of updates ("SOFTWAREPRODUKT").

  Door het SOFTWAREPRODUKT te installeren en/of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen van deze OVEREENKOMST.

  LICENTIEOVEREENKOMST

  Dit SOFTWAREPRODUKT is intellectueel eigendom van WIERING SOFTWARE en is beschermd op grond van de Nederlandse auteurswet en internationale verdragsbepalingen. Niet het SOFTWAREPRODUKT zelf wordt verkocht, maar licenties daarop.

  Het SOFTWAREPRODUKT wordt gedistribueerd als SHAREWARE. Een gelimiteerde versie ("SHAREWARE VERSIE") is gratis beschikbaar voor evalutatie. Het is mogelijk om het SOFTWAREPRODUKT te "registreren", zodat u met een persoonlijke registratiecode de volledige versie ("GEREGISTREERDE VERSIE") van het SOFTWAREPRODUKT kunt gebruiken.

  VOORWAARDEN VOOR DE SHAREWARE VERSIE

  Met betrekking tot de SHAREWARE VERSIE gelden de volgende bepalingen:

  - U mag de SHAREWARE VERSIE installeren en gebruiken voor een ongelimiteerde periode.

  - U mag kopieŽn van het SOFTWAREPRODUKT aan anderen geven en distribueren, maar alleen in de oorspronkelijke vorm (zoals het beschikbaar is op de website van WIERING SOFTWARE), zonder veranderingen.

  - Het is voor distributeurs toegestaan om de SHAREWARE VERSIE te verkopen tegen een redelijke prijs voor opslagmedia en distributie, mits het voor de koper duidelijk is dat de software "shareware" is.

  - Computertijdschriften mogen de SHAREWARE VERSIE op hun disk, CD-ROM of andere media plaatsen, zonder daar eerst toestemming voor te vragen aan WIERING SOFTWARE (een bericht hierover wordt echter wel op prijs gesteld).

  - Het is niet toegestaan om het SOFTWAREPRODUKT te decompileren, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of op andere manier te proberen aan de broncode te komen.

  - Om het SOFTWAREPRODUKT te registreren, mag u alleen uw persoonlijke registratiecode gebruiken, die u op legale wijze heeft verkregen. Het is niet toegestaan om uw code te proberen te 'ontdekken' of software te schrijven die dat doet. Ook mag u geen code gebruiken van een ander.

  VOORWAARDEN VOOR DE GEREGISTREERDE VERSIE

  Met betrekking tot de GEREGISTREERDE VERSIE gelden de volgende bepalingen:

  - U mag het de GEREGISTREERDE VERSIE installeren en gebruiken op uw eigen computer. Bent u eigenaar van meerdere computers, dan mag u de het ook op uw overige computers installeren, mits de GEREGISTREERDE VERSIE slechts op een enkele computer tegelijk wordt gebruikt.

  - U mag een kopie van de GEREGISTREERDE VERSIE bewaren als backup.

  - Het is niet toegestaan om kopieŽn te maken van de GEREGISTREERDE VERSIE voor anderen.

  - U mag uw registratiecode niet aan anderen geven of openbaar maken.

  - Het is niet toegestaan om het SOFTWAREPRODUKT te decompileren, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of op andere manier te proberen aan de broncode te komen.

  DISCLAIMER

  DIT SOFTWAREPRODUCT WORDT U VERSTREKT "IN DE STAAT WAARIN HET VERKEERT" EN WIERING SOFTWARE VERLEENT HIEROP GEEN ENKELE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL. GEBRUIK HET SOFTWAREPRODUKT OP EIGEN RISICO.

  WIERING SOFTWARE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN DATA, GEDERFDE WINST OF VORDERINGEN VAN DERDEN), ZELFS WANNEER WIERING SOFTWARE IN KENNIS IS GESTELD DAT EEN DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK ZOU KUNNEN OPTREDEN.Inleiding - Handleiding - Download - Topscores - Vragen - Registreren - Links
Licentie - Copyright, Privacy, Disclaimer