Wiering Software


Inleiding
Handleiding
Download
Vragen
Links


English
Nederlands
Terug naar
Wiering Software

SINT NICOLAAS

Licentieovereenkomst

Hieronder vind je de het bestand LICENSE.TXT, dat ook bij het spel te vinden is. Voordat je dit programma ophaalt, verder verspreidt of gebruikt, moet je deze overeenkomst lezen, begrijpen en akkoord gaan met de daarin genoemde voorwaarden.


  SINT NICOLAAS

  WIERING SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR FREEWARE

  BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: Deze licentieovereenkomst ("OVEREENKOMST") is een overeenkomst tussen u en Wiering Software ("WIERING SOFTWARE") voor het hierboven genoemde softwareprodukt, inclusief alle bijbehorende media en gedrukte of on-line documentatie en ook eventuele toekomstige versies, patches of updates ("SOFTWAREPRODUKT").

  Door het SOFTWAREPRODUKT te installeren en/of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen van deze OVEREENKOMST.

  LICENTIEOVEREENKOMST

  Dit SOFTWAREPRODUKT is intellectueel eigendom van WIERING SOFTWARE en is beschermd op grond van de Nederlandse auteurswet en internationale verdragsbepalingen. Niet het SOFTWAREPRODUKT zelf wordt verkocht, maar licenties daarop.

  Dit SOFTWAREPRODUKT wordt gedistribueerd als FREEWARE.

  VOORWAARDEN

  Met betrekking tot het SOFTWAREPRODUKT gelden de volgende bepalingen:

  - U mag het SOFTWAREPRODUKT installeren en gebruiken voor een ongelimiteerde periode.

  - U mag kopieŽn van het SOFTWAREPRODUKT aan anderen geven en distribueren, maar alleen in de oorspronkelijke vorm (zoals het beschikbaar is op de website van WIERING SOFTWARE), zonder veranderingen.

  - Het is voor distributeurs toegestaan om het SOFTWAREPRODUKT te verkopen tegen een redelijke prijs voor opslagmedia en distributie, mits het voor de koper duidelijk is dat de software "freeware" is.

  - Computertijdschriften mogen het SOFTWAREPRODUKT op hun disk, CD-ROM of andere media plaatsen, zonder daar eerst toestemming voor te vragen aan WIERING SOFTWARE (een bericht hierover wordt echter wel op prijs gesteld).

  - Het is niet toegestaan om het SOFTWAREPRODUKT te decompileren, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of op andere manier te proberen aan de broncode te komen.

  DISCLAIMER

  DIT SOFTWAREPRODUCT WORDT U VERSTREKT "IN DE STAAT WAARIN HET VERKEERT" EN WIERING SOFTWARE VERLEENT HIEROP GEEN ENKELE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL. GEBRUIK HET SOFTWAREPRODUKT OP EIGEN RISICO.

  WIERING SOFTWARE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN DATA, GEDERFDE WINST OF VORDERINGEN VAN DERDEN), ZELFS WANNEER WIERING SOFTWARE IN KENNIS IS GESTELD DAT EEN DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK ZOU KUNNEN OPTREDEN.Inleiding - Handleiding - Download - Vragen - Links
Licentie - Copyright, Privacy, Disclaimer